Aprofitant el 50è aniversari, la marca renova també la seva identitat.

A partir d’ara la marca es denominarà Mervier Canal

Aquest afegit a la marca tradicional, es converteix en un homenatge a les dues persones que van fundar la pastisseria l’any 1970, al local del carrer Calvet, 15, de Barcelona, els germans Mercè i Xavier Canal. La nova identitat, a més, incorpora el pastís com a símbol de la casa. Així, denominació i símbol, juntament amb un tractament tipogràfic i del color orientat a donar protagonisme als productes de la pastisseria, constitueixen l’univers identitari de la nova marca.